Mệt mỏi vì các trang web cứ hỏi số điện thoại của bạn khi đăng ký? Điều này đã qua! Đơn giản hãy chọn một trong những số MIỄN PHÍ của chúng tôi và nhận thông báo cho WhatsApp, Facebook và các mạng trực tuyến khác ngay tại đây. Không bao giờ phải nhập số điện thoại di động thật của bạn nữa!

Bắt Đầu Ngay
my trash mobile

Nhận Tin Nhắn

Nhận tin nhắn để xác minh trực tuyến như trong WhatsApp hoặc Facebook.

  1. Chọn một trong những số điện thoại di động miễn phí của chúng tôi
  2. Nhập số vào dịch vụ yêu cầu
  3. Nhấn vào nhận để gửi tin nhắn đến số đó

Hiển thị tất cả các số trực tuyến sẵn có

NEW! Lấy một số duy nhất

Tin nhắn Đã nhận
US +12563335956 +1 2563335956

Tình trạng Ngày tháng Người gởi Tin nhắn
Đã nhận New 19.02.2019 - 7:06 14159807XXX Thank you for confirming your phone number.
Đã nhận 19.02.2019 - 7:06 14159807XXX Hello from Nurx! Your confirmation number is: 3248
Đã nhận 19.02.2019 - 6:57 14159807XXX Thank you for confirming your phone number.
Đã nhận 19.02.2019 - 6:57 14159807XXX Hello from Nurx! Your confirmation number is: 7438
Đã nhận 19.02.2019 - 6:54 14159807XXX Thank you for confirming your phone number.
Đã nhận 19.02.2019 - 6:53 14159807XXX Hello from Nurx! Your confirmation number is: 7567
Đã nhận 19.02.2019 - 6:49 14159807XXX Thank you for confirming your phone number.
Đã nhận 19.02.2019 - 6:48 14159807XXX Hello from Nurx! Your confirmation number is: 8095
Đã nhận 19.02.2019 - 6:27 14159807XXX Thank you for confirming your phone number.
Đã nhận 19.02.2019 - 6:27 14159807XXX Hello from Nurx! Your confirmation number is: 2001
Đã nhận 19.02.2019 - 6:23 14159807XXX Thank you for confirming your phone number.
Đã nhận 19.02.2019 - 6:23 14159807XXX Hello from Nurx! Your confirmation number is: 1746
Đã nhận 19.02.2019 - 6:20 14159807XXX Thank you for confirming your phone number.
Đã nhận 19.02.2019 - 6:20 14159807XXX Hello from Nurx! Your confirmation number is: 6025
Đã nhận 19.02.2019 - 6:16 14159807XXX Thank you for confirming your phone number.
Đã nhận 19.02.2019 - 6:15 14159807XXX Hello from Nurx! Your confirmation number is: 7055
Đã nhận 19.02.2019 - 6:12 14159807XXX Thank you for confirming your phone number.
Đã nhận 19.02.2019 - 6:12 14159807XXX Hello from Nurx! Your confirmation number is: 5730
Đã nhận 19.02.2019 - 5:58 14159807XXX Thank you for confirming your phone number.
Đã nhận 19.02.2019 - 5:58 14159807XXX Hello from Nurx! Your confirmation number is: 4922
Đã nhận 19.02.2019 - 5:56 14159807XXX Thank you for confirming your phone number.
Đã nhận 19.02.2019 - 5:56 14159807XXX Hello from Nurx! Your confirmation number is: 4553
Đã nhận 19.02.2019 - 5:53 14159807XXX Thank you for confirming your phone number.
Đã nhận 19.02.2019 - 5:53 14159807XXX Hello from Nurx! Your confirmation number is: 3533
Đã nhận 19.02.2019 - 5:53 17852031XXX Telegram code 75597
Xem Tất cả Tin nhắn

You need a free Trash Mail Service? Check it out on vi.mytrashmailer.com

Dịch vụ này hoạt động ra sao?

Dịch vụ này hoạt động như thế nào để xác minh mà không cần điện thoại hoặc SIM? Bạn có thể xác minh chính bạn với dịch vụ miễn phí của chúng tôi cho bất kỳ dịch vụ nào yêu cầu số điện thoại di động của bạn. Bạn cũng có thể nhận tin nhắn (SMS) với số di động trực tuyến của bạn. Bảo vệ sự riêng tư của bạn trước bất kỳ người/bên thứ ba nào và sử dụng dịch vụ xác minh trực tuyến miễn phí của chúng tôi.

» Hướng dẫn «

Hide your number

Ẩn số của bạn

Nhận thông báo từ điện thoại di động mà không cần SIM hoặc di động. Dùng cho bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào chẳng hạn WhatsApp hoặc Facebook

Secure your number

Bảo mật

Tất cả thông tin sẽ được gửi qua giao thức HTTPS (SSL, Secure Sockets Layer) bảo mật

Protect your real mobile number

Bảo vệ số thật

Không bao giờ phải nhập số thật của bạn nữa! Chúng tôi bảo vệ bạn trước mọi bên thứ ba hoặc những người gửi tin rác