Mệt mỏi vì các trang web cứ hỏi số điện thoại của bạn khi đăng ký? Điều này đã qua! Đơn giản hãy chọn một trong những số MIỄN PHÍ của chúng tôi và nhận thông báo cho WhatsApp, Facebook và các mạng trực tuyến khác ngay tại đây. Không bao giờ phải nhập số điện thoại di động thật của bạn nữa!

Bắt Đầu Ngay
my trash mobile

Nhận Tin Nhắn

Nhận tin nhắn để xác minh trực tuyến như trong WhatsApp hoặc Facebook.

  1. Chọn một trong những số điện thoại di động miễn phí của chúng tôi
  2. Nhập số vào dịch vụ yêu cầu
  3. Nhấn vào nhận để gửi tin nhắn đến số đó

Hiển thị tất cả các số trực tuyến sẵn có

NEW! Lấy một số duy nhất

Tin nhắn Đã nhận
US +12563335956 +1 2563335956

Tình trạng Ngày tháng Người gởi Tin nhắn
Đã nhận New 20.04.2018 - 4:58 13163477XXX Your Lyft code is 303270
Đã nhận 20.04.2018 - 4:28 16146954XXX G-616460 is your Google verification code.
Đã nhận 20.04.2018 - 3:33 13342197XXX کد فعال سازی: 378867 سروش
Đã nhận 20.04.2018 - 3:29 16146954XXX G-530274 is your Google verification code.
Đã nhận 20.04.2018 - 3:15 17192126XXX moLo Verification number 28582
Đã nhận 20.04.2018 - 3:12 18453356XXX 【GASH】您的手機驗證碼為333697,請在2018/04/20 05:12:47分內回到網頁輸入。注意!請勿將驗證碼告知他人。
Đã nhận 20.04.2018 - 3:05 12017309XXX Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number.
Đã nhận 20.04.2018 - 2:59 525578038XXX Hey! How about a special 250% up to $2000 + 50 Freespins on your 1st deposit? 300% on 2nd deposit! Register here: http://bit.ly/2FmamEu to claim this offer!
Đã nhận 20.04.2018 - 2:57 14407305XXX Use the code (8571) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code!
Đã nhận 20.04.2018 - 2:35 13109452XXX Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number.
Đã nhận 20.04.2018 - 2:35 12017309XXX Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number.
Đã nhận 20.04.2018 - 2:34 13013583XXX Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number.
Đã nhận 20.04.2018 - 2:03 16672391XXX Your MHE Okta verification code is 511336.
Đã nhận 20.04.2018 - 1:36 13058321XXX What's good
Đã nhận 20.04.2018 - 1:29 16146954XXX 319230 is your Google Voice verification code
Đã nhận 20.04.2018 - 1:20 14407305XXX Use the code (7096) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code!
Đã nhận 20.04.2018 - 1:19 14407305XXX Use the code (7096) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code!
Đã nhận 20.04.2018 - 1:17 15186006XXX 【GASH】您的手機驗證碼為641311,請在2018/04/20 03:17:32分內回到網頁輸入。注意!請勿將驗證碼告知他人。
Đã nhận 20.04.2018 - 0:46 16146954XXX G-564981 is your Google verification code.
Đã nhận 19.04.2018 - 23:56 16146954XXX G-497536 est votre code de validation Google.
Đã nhận 19.04.2018 - 23:42 13342193XXX Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number.
Đã nhận 19.04.2018 - 23:30 14155084XXX Please input verify code: 246624922
Đã nhận 19.04.2018 - 23:21 16097561XXX Telegram code 48802
Đã nhận 19.04.2018 - 23:21 18563331XXX Telegram code 48802
Đã nhận 19.04.2018 - 23:00 12017016XXX Your verification code is 831772.
Xem Tất cả Tin nhắn

You need a free Trash Mail Service? Check it out on vi.mytrashmailer.com

Dịch vụ này hoạt động ra sao?

Dịch vụ này hoạt động như thế nào để xác minh mà không cần điện thoại hoặc SIM? Bạn có thể xác minh chính bạn với dịch vụ miễn phí của chúng tôi cho bất kỳ dịch vụ nào yêu cầu số điện thoại di động của bạn. Bạn cũng có thể nhận tin nhắn (SMS) với số di động trực tuyến của bạn. Bảo vệ sự riêng tư của bạn trước bất kỳ người/bên thứ ba nào và sử dụng dịch vụ xác minh trực tuyến miễn phí của chúng tôi.

» Hướng dẫn «

Hide your number

Ẩn số của bạn

Nhận thông báo từ điện thoại di động mà không cần SIM hoặc di động. Dùng cho bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào chẳng hạn WhatsApp hoặc Facebook

Secure your number

Bảo mật

Tất cả thông tin sẽ được gửi qua giao thức HTTPS (SSL, Secure Sockets Layer) bảo mật

Protect your real mobile number

Bảo vệ số thật

Không bao giờ phải nhập số thật của bạn nữa! Chúng tôi bảo vệ bạn trước mọi bên thứ ba hoặc những người gửi tin rác