Mệt mỏi vì các trang web cứ hỏi số điện thoại của bạn khi đăng ký? Điều này đã qua! Đơn giản hãy chọn một trong những số MIỄN PHÍ của chúng tôi và nhận thông báo cho WhatsApp, Facebook và các mạng trực tuyến khác ngay tại đây. Không bao giờ phải nhập số điện thoại di động thật của bạn nữa!

Bắt Đầu Ngay
my trash mobile

Nhận Tin Nhắn

Nhận tin nhắn để xác minh trực tuyến như trong WhatsApp hoặc Facebook.

  1. Chọn một trong những số điện thoại di động miễn phí của chúng tôi
  2. Nhập số vào dịch vụ yêu cầu
  3. Nhấn vào nhận để gửi tin nhắn đến số đó

Hiển thị tất cả các số trực tuyến sẵn có

NEW! Lấy một số duy nhất

Tin nhắn Đã nhận
US +12563335956 +1 2563335956

Tình trạng Ngày tháng Người gởi Tin nhắn
Đã nhận New 20.10.2018 - 13:02 19723518XXX 275176 is your OTP (One Time Password) for logging into the OYO app. For security reasons, do not share the OTP. 9e8LjwZDn0G
Đã nhận 20.10.2018 - 13:02 19723518XXX 495332 is your OTP (One Time Password) for logging into the OYO app. For security reasons, do not share the OTP. 9e8LjwZDn0G
Đã nhận 20.10.2018 - 13:00 18315315XXX Uber code: 9272. If this wasn’t you Reply STOP to unsubscribe.
Đã nhận 20.10.2018 - 12:59 14158771XXX 832405 Wickr Pro Beta Code. Enter this to verify your mobile phone.
Đã nhận 20.10.2018 - 12:55 16505164XXX 023570 Wickr Pro Beta Code. Enter this to verify your mobile phone.
Đã nhận 20.10.2018 - 12:51 16504092XXX 426038 Wickr Pro Beta Code. Enter this to verify your mobile phone.
Đã nhận 20.10.2018 - 12:47 14158771XXX 613346 Wickr Pro Beta Code. Enter this to verify your mobile phone.
Đã nhận 20.10.2018 - 12:43 14159850XXX 1180 is your Postmates verification code.
Đã nhận 20.10.2018 - 11:45 17125748XXX Your Lyft code is 637197 p6h3SR2jrlb
Đã nhận 20.10.2018 - 11:45 19106844XXX Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number.
Đã nhận 20.10.2018 - 11:43 14159850XXX 5687 is your Postmates verification code.
Đã nhận 20.10.2018 - 11:39 18315315XXX Your Uber code: 9058. If this wasn’t you Reply STOP to unsubscribe.
Đã nhận 20.10.2018 - 11:36 16146954XXX G-801725 is your Google verification code.
Đã nhận 20.10.2018 - 11:33 81XXX 您的 Apple ID 验证码为:363369
Đã nhận 20.10.2018 - 11:02 81XXX 您的 Apple ID 验证码为:520073
Đã nhận 20.10.2018 - 10:35 44XXX 599153 é seu código de verificação do Periscope - Live Video.
Đã nhận 20.10.2018 - 10:28 44XXX 255786 é seu código de verificação do Periscope - Live Video.
Đã nhận 20.10.2018 - 10:25 18126247XXX Doh, you already have a profile attached to this number and we currently only allow one profile per mobile number.
Đã nhận 20.10.2018 - 10:10 14702793XXX Your verification code is: 4772
Đã nhận 20.10.2018 - 9:55 16146954XXX G-262575 is your Google verification code.
Đã nhận 20.10.2018 - 9:54 16146954XXX G-170518 is your Google verification code.
Đã nhận 20.10.2018 - 9:34 13143669XXX Please enter 2136 into ringID-Free Video Call, Voice and Chat
Đã nhận 20.10.2018 - 9:26 18315315XXX Your Uber code: 2638. If this wasn’t you Reply STOP to unsubscribe.
Đã nhận 20.10.2018 - 9:12 14158861XXX Your Account Verification Code Is: 8377
Đã nhận 20.10.2018 - 9:00 18315315XXX Uber code: 3886. If this wasn’t you Reply STOP to unsubscribe.
Xem Tất cả Tin nhắn

You need a free Trash Mail Service? Check it out on vi.mytrashmailer.com

Dịch vụ này hoạt động ra sao?

Dịch vụ này hoạt động như thế nào để xác minh mà không cần điện thoại hoặc SIM? Bạn có thể xác minh chính bạn với dịch vụ miễn phí của chúng tôi cho bất kỳ dịch vụ nào yêu cầu số điện thoại di động của bạn. Bạn cũng có thể nhận tin nhắn (SMS) với số di động trực tuyến của bạn. Bảo vệ sự riêng tư của bạn trước bất kỳ người/bên thứ ba nào và sử dụng dịch vụ xác minh trực tuyến miễn phí của chúng tôi.

» Hướng dẫn «

Hide your number

Ẩn số của bạn

Nhận thông báo từ điện thoại di động mà không cần SIM hoặc di động. Dùng cho bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào chẳng hạn WhatsApp hoặc Facebook

Secure your number

Bảo mật

Tất cả thông tin sẽ được gửi qua giao thức HTTPS (SSL, Secure Sockets Layer) bảo mật

Protect your real mobile number

Bảo vệ số thật

Không bao giờ phải nhập số thật của bạn nữa! Chúng tôi bảo vệ bạn trước mọi bên thứ ba hoặc những người gửi tin rác